DIAMETRO CENTRO 125mm

DISTANCIA AGUJEROS SUJECION 153mm

CANTIDAD AGUJEROS SUJECION 6

DIAMETRO AGUJEROS 8.5

APLICACIONES:

CR 125R 2T           83-02

CR 500R 2T           88-01

CR 250R 4T           92-07

CRF 450R 4T         02-

CRF 230F 4T         03-

CRF 150F 4T         03.16

CRF 250R 4T         04

CRF 450F 4T         04-06

CRF 450X 4T         05

CRF 450L 4T          19

XR 250 4T              90-05

XR 250R 4T           90-05

XR 400R 4T           96.04

XR 600R 4T           96-04

XR  600R 4T          00-08

XR 125L 4T            03-18

 

CORONA SUPERSPROX ALUMINIO 48T HONDA

CORONA SUPERSPROX ALUMINIO 48T HONDA

DIAMETRO CENTRO 125mm

DISTANCIA AGUJEROS SUJECION 153mm

CANTIDAD AGUJEROS SUJECION 6

DIAMETRO AGUJEROS 8.5

APLICACIONES:

CR 125R 2T           83-02

CR 500R 2T           88-01

CR 250R 4T           92-07

CRF 450R 4T         02-

CRF 230F 4T         03-

CRF 150F 4T         03.16

CRF 250R 4T         04

CRF 450F 4T         04-06

CRF 450X 4T         05

CRF 450L 4T          19

XR 250 4T              90-05

XR 250R 4T           90-05

XR 400R 4T           96.04

XR 600R 4T           96-04

XR  600R 4T          00-08

XR 125L 4T            03-18